قفل آویز گارد دار

بازدید : 6347   |      

قفل های آویز گارد دار کلاویس در سایزهای 50 - 60- 70

قفل آویز گارد دار کلاویس

- میله فنر دار 

- مغزی کامل برنجی

-4 کلید ناودانی کامپیوتری

-بسته بندی شکیل